เกี่ยวกับ สมิทธิ์เทค

THE PROFESSIONAL OF CONTROL VALVES

เกี่ยวกับ สมิทธิ์เทค

THE PROFESSIONAL OF CONTROL VALVES

เกี่ยวกับ สมิทธิ์เทค

บริษัท สมิทธิ์เทค จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปี วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.. 2531 โดย คุณวิน วรรณพานิชย์ ,วศบ.

          ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านวาล์วและอุปกรณ์ในระบบสาธารณูปโภคมานานหลายปี บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ Singer Automatic Control Valve (Mueller Co. ), Val-Matic , Zurn Wilkins, Proco Expansion Joints , Sioux Chief’s Water Hammer Arrestor

          โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ของทางเรา คือ กลุ่มโครงการอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน โรงแรม สรรพสินค้า โรงพยาบาล รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ โครงการที่ต้องการจัดการเรื่องการควบคุมแรงดัน และ การจัดการน้ำ ทั้งในระบบน้ำดี (Sanitary) ระบบป้องกันอัคคีภัย ( Fire Protection) รวมถึง ระบบบำบัดน้ำเสีย ( Waste water)

          นอกจากนั้นทางบริษัท สมิทธิ์เทค ยังมีบริการหลังการขาย และ ให้คำปรึกษาทางด้านออกแบบงานระบบ โดยช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรผู้ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ

          ปัจจุบัน ที่ทำการบริษัทฯ ตั้งอยู่ ที่ 322/84 รัชดาภิเษก ซอย 3 (ซอยข้างสถานฑูตจีน) ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT พระรามเก้า สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าบริการ รวมถึงส่งสินค้าให้ลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน

“ทุกโครงการ ทุกอาคาร เปรียบเสมือนบ้านของเรา เราจึงมอบแต่สิ่งที่ดีสุด มากว่า 32 ปี “

ดาวน์โหลดคอมพานีโปรไฟล์

บริษัท สมิทธิ์เทค จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปี วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.. 2531 โดย คุณวิน วรรณพานิชย์ ,วศบ.

          ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านวาล์วและอุปกรณ์ในระบบสาธารณูปโภคมานานหลายปี บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ Singer Automatic Control Valve (Mueller Co. ), Val-Matic , Zurn Wilkins, Proco Expansion Joints , Sioux Chief’s Water Hammer Arrestor

          โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ของทางเรา คือ กลุ่มโครงการอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน โรงแรม สรรพสินค้า โรงพยาบาล รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ โครงการที่ต้องการจัดการเรื่องการควบคุมแรงดัน และ การจัดการน้ำ ทั้งในระบบน้ำดี (Sanitary) ระบบป้องกันอัคคีภัย ( Fire Protection) รวมถึง ระบบบำบัดน้ำเสีย ( Waste water)

          นอกจากนั้นทางบริษัท สมิทธิ์เทค ยังมีบริการหลังการขาย และ ให้คำปรึกษาทางด้านออกแบบงานระบบ โดยช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรผู้ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ

          ปัจจุบัน ที่ทำการบริษัทฯ ตั้งอยู่ ที่ 322/84 รัชดาภิเษก ซอย 3 (ซอยข้างสถานฑูตจีน) ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT พระรามเก้า สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าบริการ รวมถึงส่งสินค้าให้ลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน

“ทุกโครงการ ทุกอาคาร เปรียบเสมือนบ้านของเรา เราจึงมอบแต่สิ่งที่ดีสุด มากว่า 32 ปี “

บริษัท สมิทธิ์เทค จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปี วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.. 2531 โดย คุณวิน วรรณพานิชย์ ,วศบ.

          ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านวาล์วและอุปกรณ์ในระบบสาธารณูปโภคมานานหลายปี บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ Singer Automatic Control Valve (Mueller Co. ), Val-Matic , Zurn Wilkins, Proco Expansion Joints , Sioux Chief’s Water Hammer Arrestor

          โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ของทางเรา คือ กลุ่มโครงการอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน โรงแรม สรรพสินค้า โรงพยาบาล รวมถึง โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ โครงการที่ต้องการจัดการเรื่องการควบคุมแรงดัน และ การจัดการน้ำ ทั้งในระบบน้ำดี (Sanitary) ระบบป้องกันอัคคีภัย ( Fire Protection) รวมถึง ระบบบำบัดน้ำเสีย ( Waste water)

          นอกจากนั้นทางบริษัท สมิทธิ์เทค ยังมีบริการหลังการขาย และ ให้คำปรึกษาทางด้านออกแบบงานระบบ โดยช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรผู้ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ

          ปัจจุบัน ที่ทำการบริษัทฯ ตั้งอยู่ ที่ 322/84 รัชดาภิเษก ซอย 3 (ซอยข้างสถานฑูตจีน) ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT พระรามเก้า สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าบริการ รวมถึงส่งสินค้าให้ลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน

“ทุกโครงการ ทุกอาคาร เปรียบเสมือนบ้านของเรา เราจึงมอบแต่สิ่งที่ดีสุด มากว่า 32 ปี “

Our Certification & Approvals

Our Certification & Approvals

Our Certification & Approvals